Väder och färdplanering

Kamera ESKV

Pilotbriefing Värmland

LFV AROWeb

Låghöjdsprognos, grafisk presentation

LFV Flygkarta (koordinater, distanser, områden)

LFV MET Meteorologkonsultation, 08-517 887 51

LFV FPC Färdplaneringscenter, 08-797 63 40

SMHI väderradar

SMHI väderstation ESKV

SMHI väderstation ESKV i METAR-form m.fl.*

Väderradar Europa

Satellitbild Europa

Windy


NOTAM på karta

AIP SUP

R-områden


ATS-Färdplan


Lathund VFR-minima

Lathund TAF och METAR

Lathund omvandling kurser

Lathund minutstreck


Norska IPPC

Skyvector


LFV Drönarkarta, (koordinater, distanser)

Koordinatverktyg


Borgerlig skymning ESKV, se även ned till höger

ICAO Doc 8643: Typbeteckning luftfartyg


Flygläkare

Flygläkare i Värmland

Transportstyrelsen: Sök flygläkare


Flygklubbar i Värmland

Brattforshedens Flygklubb

Hagfors Flygklubb

Värmlands Flygklubb (Karlstad)

Munkfors Flygklubb

Sunne Flygklubb

Säffle Flygklubb

Torsby Flygklubb


Norska Flygplatser


Myndigheter och organisationer

Transportstyrelsen

Haverikommissionen

KSAK


Blanketter

Intyg för förlängning av SEP (land), BSL14391

Rapport om haveri/allvarligt tillbud, L1592

Händelserapport ASR, L1662

Rapportera luftfartshändelse via internetformulär

Ansökan om elevtillstånd UL, L1474

Ansökan om UL-certifikat, L1613

Ansökan om förlängning av UL-certifikat, TSL7461

Ansökan om LAPL-certifikat, L7666

Ansökan om PPL-certifikat, L7566

Ansökan om mörkerbehörighet, BSL14396

Ansökan om förlängning av FI(A), TSL7406

Ansökan om förnyelse av UL-lärarbehörighet

Protokoll för utbildning på ny typ/klass UL


Övrigt

Flynytt - Norsk flygtidning

KSAB Pilotshop

Flightradar24

Myweblog


Avsluta färdplan

Lärartimme och flygtidskrav

Annan verksamhet - Flygplan har företräde


Prislista kommersiell verksamhet och företagsflyg

Prislista AVGAS UL91


Bankuppgifter för betalning från utlandet

Uppgifter rörande Arvika Flygklubb


Hyra cykel på flygplatsen


Drönare

Lokal information för licensierade drönarpiloter


Arvika Flygklubb på Facebook

Sluten grupp

Öppen sida

Regler för luftfart

Här finns drifts- och certifikatsbestämmelser samt allmänna regler gällande UL-

flyg i form av Transportstyrelsens författningssamling, TSFS samt Luftfartstyrelsens författningssamling, LFS. Transportstyrelsens hemsida.

Landningskort, var gäller det?

Swedavias hemsida klicka på:

Om Swedavia

Aviation Business / Flygmarknad

Airport Charges

Under: Charges and Conditions...

Länk: Airport Charges and...

Punkt 10: Annual card

Handbok VFR

Transportstyrelsens sammanställning av trafikregler för VFR-flygning, publicerad år 2015.

Flygsäkerhetsprogrammet Privatflygets drifthandbok

Kompendier fyllda med praktiska tips och annat för trygg och säker flygning, publicerat på KSAK.

Flygsäkerhet FI Sunny Swift

Den europeiska flygsäkerhets-

myndigheten har skapat ett flygsäkerhetsprogram i form av en tecknad serie som finns publicerad på EASA.

European General Aviation Safety Team EGAST

Flygsäkerhetskompendier för allmänflyget som publiceras av EASA.

VFR-flygning in i IMC

Video om oavsiktlig flygning in i IMC finns att se på EASA.

VFR-flygning, ett praktiskt exempel

Transportstyrelsens hjälpmedel för tillämpning av de flygoperativa reglerna, publicerad år 2016 och uppdaterad 2021.

Regelguiden

KSAK:s guide för att lättare hitta i regelverket, publicerad år 2016.

Pilotshopens lathund för att hitta rätt regelverk, publicerad år 2020.

Avsluta färdplan:

08-585 545 05

040-613 24 05

Vinterflygning VFR

Norskt informationshäfte från Luftfartstilsynet, publicerat år 2015. Detta häfte har nu ersatts av en kurs på Luftfartstilsynets hemsida, sök på "Veileder om vinterflyging".

Vad är introduktionsflygning

och delad kostnad?

Publicerat år 2018 av KSAK.

EASA:s riktlinjer samt hänvisningar till regelverket hittar du här.

Transportstyrelsens bestämmelser angående introduktionsflygningar finns här.

*OBS! Ej för färdplanering.

*N.B. Not for operational use.

Flygning i Norge, färdplan, tull, UL m m

A.) Flygplatsinformation finns på Norske Flyplasser.

B.) Luftfartstilsynets guide för utländska piloter:

General aviation guide for Norway 2020.

Denna "VFR-guiden for Norway" finns numera som en kurs på Luftfartstilsynets hemsida och den hittas även via Norges Luftsportforbunds hemsida, sök då på "Information in english for visiting pilots".

Tips på sökord i själva guiden:

 • Tollops@toll.no (sid. 5)
 • International Airports (sid. 7-8, bemannade tullflygplatser)

 • Customs about small aircraft (sid. 6  obemannade tullflygplatser)

 • Microlight entering and flying in Norway (sid. 10)
 • ICAO Flight plan (sid. 11)

 • Charges - Avinor (sid. 16, se även nedan)
 • MyPPR - PPR made easy (sid. 15)
 • IPPC - Internet Pilot Planning Center (sid. 21)

Kortfattat så gäller följande för småflygplan:

 1. För tullklarering på flygplatser utan tullpersonal, sänd e-post med färdplan till tollops@toll.no minst 4 timmar före ankomst i Norge respektive avgång på hemresan. Tullens operationscenter kan vid behov nås på telefon +47 22 86 02 00. Information från den norska tullen finns här.
 2. Lämna in färdplan minst 1 timme före start.

C.) UL-flygplan:

Det krävs inte längre tillstånd från Luftfartstilsynet för att få flyga i Norge. Märk väl att i Norge pratar man bara engelska på radion.

UL-flygning i övriga Europa:

Gammal och ej uppdaterad guide, publicerad år 2016.

Flygsäkerhet EASA

FI Sunny Swift

Introduktionsblad

Ämnesarkiv

Om du upptäcker en länk som inte fungerar, vänligen meddela detta till:

webmaster(at)arvikaflygklubb.se

Luftrumsintrång

LFV:s information till VFR-piloter, publicerad år 2019.

Länkar

Startavgifter m m i Norge

Parkering är gratis för flygplan med max startvikt på högst 2730 kg, enligt

AIC A 01/20 per 1 FEB 2020.

På Avinors hemsida finns Parkering for GA-luftfartøy. Klicka på "ENKELTAVGANG" längst ned till höger på sidan och fyll i uppgifterna för prisberäkningen, alternativt sök på, samt välj:

Aviation charges

Leta upp följande länk:

For payment, takeoff charges and GA parking go to this page.

Borgerlig skymning och gryning

1.) På Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory kan man, baserat på koordinater få fram tabeller med tider då solskivans mitt ligger 6° under horisonten, för användning vid mörkerflygning.

Klicka på:

Data Services

Rise/Set/Transit/Twilight Data

 • Table of Sunrise/Sunset...

Fyll i tabellen och välj civil twilight.

Klicka på:

Prefer DMS input?

Använd samma koordinater som i Svenska Flygfält, alltså WGS84 DDM med grader och minuter (utan sekunder och decimaler).

ESKV får då: Lat: 59,668 Long: 12,634

Fyll i och välj:

1 hours East of Greenwich (UTC)

2.) FAA har också en sida baserad på koordinater men då WGS84 DD med grader och decimaler vilka kan hittas på t.ex.

www.hitta.se. (Välj daylight savings när vi har sommartid.)

3.) En mer grafisk variant finns på Suncalc.net. Placera markören på kartan och välj datum upp till vänster så syns tidsdetaljerna. Det råder mörker från dusk till dawn.

Dusk = Borgerlig skymnings slut

Dawn = Borgerlig grynings början

Det finns även en snarlik karta på Suncalc.org som fungerar på liknande sätt.

Uppdaterad 2024-06-05

© 2016 Arvika Flygklubb