Till startsidan
ESKV Westlanda
Till fältinformation

Länkar

Landningskort, var gäller det?

Swedavias hemsida klicka på:

Om Swedavia

Flygmarknad

Airport Charges

Under: Charges and Conditions...

Länk: Airport Charges and...

Punkt 10: Annual card

VFR-flygning, ett praktiskt exempel

Transportstyrelsens hjälpmedel för tillämpning av de flygoperativa reglerna, publicerad år 2016.

Handbok VFR

Transportstyrelsens sammanställning av trafikregler för VFR-flygning, publicerad år 2015.

Regelguiden

KSAK:s guide för att lättare hitta i regelverket, publicerad år 2016.

Regler för luftfart

Här finns drifts- och certifikatsbestämmelser samt allmänna regler gällande UL-

flyg i form av Transportstyrelsens författningssamling, TSFS samt Luftfartstyrelsens författningssamling, LFS.

Transportstyrelsens hemsida.

Vad är introduktionsflygning

och delad kostnad?

Publicerat år 2018 av KSAK.

EASA:s riktlinjer samt hänvisningar till regelverket hittar du här.

Flygsäkerhet H50P Privatflygets drifthandbok

Kompendier fyllda med praktiska tips och annat för trygg och säker flygning, publicerat på KSAK.

Flygsäkerhet FI Sunny Swift

Den europeiska flygsäkerhets-

myndigheten har skapat ett flygsäkerhetsprogram i form av en tecknad serie som finns publicerad på EASA.

Vinterflygning VFR

Norskt informationshäfte från Luftfartstilsynet,

publicerat år 2015.

Flygsäkerhet EASA

FI Sunny Swift

Introduktionsblad

Ämnesarkiv

Avsluta färdplan:

08-585 545 05

040-50 16 05

*OBS! Ej för färdplanering.

*N.B. Not for operational use.

Flygning i Norge, färdplan, tull, UL m m

A.) Flygplatsinformation finns på Norske Flyplasser.

B.) Luftfartstilsynets guide för utländska piloter:

General aviation guide for Norway 2020.

General Aviation-guiden publiceras av Luftfartstilsynet och den finns även på Norges Luftsportforbunds hemsida, sök då på "Information for foreign or visiting pilots to Norway".

Tips på sökord i själva guiden:

 • Desken@toll.no (sid. 5)
 • International Airports (sid. 7-8, bemannade tullflygplatser)

 • Customs about small aircraft (sid. 6  obemannade tullflygplatser)

 • Microlight entering and flying in Norway (sid. 10)
 • ICAO Flight plan (sid. 11)

 • Charges - Avinor (sid. 16, se även nedan)
 • MyPPR - PPR made easy (sid. 15)
 • IPPC - Internet Pilot Planning Center (sid. 21)

Kortfattat så gäller följande för småflygplan:

 1. För tullklarering på flygplatser utan tullpersonal, sänd e-post till desken@toll.no minst 4 timmar före start. Information från den norska tullen finns här.
 2. Lämna in färdplan minst 1 timme före start.

C.) UL-flygplan:

Tillstånd från Luftfartstilsynet krävs. Ansökan sänds per e-post till traffic@caa.no och tillståndet är giltigt i upp till 3 månader. Man kan göra flera separata flygningar med gränspassager under godkänd period och flera piloter kan godkännas. Information om vad ansökan skall innehålla hittar du här.

UL-flygning i övriga Europa:

Gammal och ej uppdaterad guide, publicerad år 2016.

Startavgifter m m i Norge

Startavgifter på Avinors flygplatser år 2020.

För år 2020 är parkering gratis för flygplan med max startvikt på högst 2730 kg.

Avinors hemsida sök på, samt välj:

Aviation charges

Leta upp följande två rubriker:

Take-off charges for GA flights

Parking charges for GA aircraft

Borgerlig skymning och gryning

1.) På Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory kan man, baserat på koordinater få fram tabeller med tider då solskivans mitt ligger 6° under horisonten, för användning vid mörkerflygning.

Klicka på:

Data Services

Rise/Set/Transit/Twilight Data

 • Table of Sunrise/Sunset...

Fyll i Form B - Locations Worldwide

Välj civil twilight och använd samma koordinater som i Svenska Flygfält, alltså WGS84 DDM med grader och minuter (utan sekunder och decimaler).

2.) FAA har också en sida baserad på koordinater men då WGS84 DD med grader och decimaler vilka kan hittas på t.ex.

www.hitta.se. (Välj daylight savings när vi har sommartid.)

3.) En mer grafisk variant finns på Suncalc. Placera markören på kartan och välj datum så syns tidsdetaljerna. Använd gryningens starttid samt skymningens sluttid.

Uppdaterad 2020-11-05

© 2016 Arvika Flygklubb