För att bli medlem i Arvika Flygklubb, fyll i formuläret längre ned på sidan:


Medlemsavgifter år 2023

Betala 1770 kr för alternativ A eller 1200 kr för alternativ B till bankgiro 575-9865 alternativt Swish till 123 645 46 23. Du kan också bli stödmedlem i klubben, alternativ C. Avgiften är 200 kr.

Glöm inte nyckeldepositionen och eventuell avgift för att vara med i självriskfonden.

För betalning från utlandet, klicka här.

Innan du får flyga på egen hand måste du göra en kontrollflygning med någon av våra flyglärare, kontaktinformation finns här.


Nyckeldeposition

Vi tar ut en depositionsavgift på 100 kr för nyckelbrickan, vilken återbetalas när vi återfår brickan.


Självriskfonden

Medel i självriskfonden används för att täcka självrisken för pilot som råkar ut för flygplansskada. På grund av olika stora självrisker så täcker fonden halva  självrisken för VPI och hela självrisken för GAN.

Medlemskap i självriskfonden är frivilligt och kostar 150 kr i engångsavgift.


GDPR

Flygklubben lagrar dina personuppgifter i Myweblog så att du kan boka flygplanen. Vad gäller alla som är huvudmedlemmar i Arvika Fk så går samma uppgifter automatiskt vidare till KSAK för att de ska kunna debitera sin medlemsavgift. Denna KSAK-avgift tas ut av alla huvudmedlemmar i samband med att de betalar sin medlemsavgift till flygklubben och så betalar klubben in detta i en klumpsumma till KSAK.

Flygklubben har också ett enklare medlemsregister på de inloggningsskyddade sidorna. Detta register visar endast namn, telefonnummer samt e-postadress och är tänkt att underlätta för klubbens medlemmar att kontakta varandra. 

I medlemsansökan får du kryssa i att du har tagit del av denna information och att du godkänner hur vi hanterar dina personuppgifter.


* * * * *


MEDLEMSANSÖKAN GÄST OCH ORDINARIE

I samband med ansökan förbinder jag mig att följa de regler och stadgar som gäller för klubben samt att anmäla eventuell ändring av adress, telefonnummer med mera. Ansökan om utträde skall göras skriftligt.


Uppgifter märkta med * är obligatoriska.

A: AFK blir min moderklubb och jag betalar medlemsavgift samt KSAK-avgift.
B: Jag har en annan moderklubb och betalar endast gästmedlemsavgift.
C: Jag vill stödja flygklubben genom att bli stödmedlem.
 
 
Ja
Nej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPL
LAPL
UL-B / UL-B bilaga
SEP
 
 
 
 
Mörker
Avancerad flygning
Sjöflyg
Segelflygbogsering
IR
2-motor
Förbandsflygning
 
PA28
WT-9 Dynamic
 
 
 
 
 
 
PPL
LAPL
UL-B
Mörker
 
Ja
 
 

Medlemsansökan

Uppdaterad 2023-02-28

© 2016 Arvika Flygklubb