Till startsidan
ESKV Westlanda
Till fältinformation

Uppdaterad 2020-09-22

© 2016 Arvika Flygklubb

Medlemsansökan

För att bli medlem i Arvika Flygklubb, fyll i medlemsansökan och skicka till:


medlemsansokan(at)arvikaflygklubb.se


Arvika flygklubb

Westlanda flygplats

671 92 Arvika


Medlemsavgifter:

Betala 1730 kr för alternativ A eller 1200 kr för alternativ B till bankgiro 575-9865. För betalning från utlandet, klicka här.

Vi tar också ut en depositionsavgift på 100 kr för nyckelbrickan.

Innan du får flyga på egen hand måste du göra en kontrollflygning med någon av våra flyglärare, se kontaktinformation.

Du kan också bli stödmedlem i klubben. Avgiften är 200 kr.


Självriskfonden:

Medel i självriskfonden används för att täcka självrisken för pilot som råkar ut för flygplansskada. På grund av olika stora självrisker så täcker fonden halva  självrisken för VPI och hela självrisken för GAN.

Medlemskap i självriskfonden är frivilligt och kostar 150 kr i engångsavgift.


För att lasta ner en medlemsansökan, klicka här.