Medlemsansökan

För att bli medlem i Arvika Flygklubb, fyll i medlemsansökan och skicka till:


medlemsansokan(at)arvikaflygklubb.se


Arvika flygklubb

Westlanda flygplats

671 92 Arvika


Medlemsavgifter år 2022

Betala 1770 kr för alternativ A eller 1200 kr för alternativ B till bankgiro 575-9865. För betalning från utlandet, klicka här.

Vi tar också ut en depositionsavgift på 100 kr för nyckelbrickan.

Innan du får flyga på egen hand måste du göra en kontrollflygning med någon av våra flyglärare, se kontaktinformation.

Du kan också bli stödmedlem i klubben. Avgiften är 200 kr.


Självriskfonden

Medel i självriskfonden används för att täcka självrisken för pilot som råkar ut för flygplansskada. På grund av olika stora självrisker så täcker fonden halva  självrisken för VPI och hela självrisken för GAN.

Medlemskap i självriskfonden är frivilligt och kostar 150 kr i engångsavgift.


GDPR

Flygklubben lagrar dina personuppgifter i Myweblog så att du kan boka flygplanen. Vad gäller alla som är huvudmedlemmar i Arvika Fk så går samma uppgifter automatiskt vidare till KSAK för att de ska kunna debitera sin medlemsavgift. Denna KSAK-avgift tas ut av alla huvudmedlemmar i samband med att de betalar sin medlemsavgift till flygklubben och så betalar klubben in detta i en klumpsumma till KSAK.

Flygklubben har också ett enklare medlemsregister på de inloggningsskyddade sidorna. Detta register visar endast namn, telefonnummer samt e-postadress och är tänkt att underlätta för klubbens medlemmar att kontakta varandra. 

I medlemsansökan får du kryssa i att du har tagit del av denna information och att du godkänner hur vi hanterar dina personuppgifter.


För att lasta ner en medlemsansökan, klicka här.

Uppdaterad 2022-09-23

© 2016 Arvika Flygklubb