Fältinformation ESKV

För mer information se:

Svenska Flygfält, NOTAM samt AIP AD 1.1.12 och klubbnotam.


TAXI: 0570-107 00.

ESKV

 

 

 

Kamera

Camera

Bullerkänsligt område!

Vänligen undvik bullerkänsligt område!

Undvik överflygning av bullerkänsligt område.

Bullerkänsligt område syd-sydost om tröskel 01, enligt karta ovan. Efter start bana 19, tänk på kurshållningen och sväng vänster först efter passage söder om riksväg 61.

Tack för hjälpen.


Fler än 3 TGL/studs och gå är tillåtet endast vardagar kl.08-17.


Vänstervarv gäller för båda banorna.


Fältet upplåts då och då för annan verksamhet, t ex kan motorfordon förekomma på bana, taxiväg och platta. Om inte annat sägs i NOTAM så har flygplan företräde. Gott samarbete ger dock bäst resultat.

Mer utförlig information finns här.


Snöröjning sker tidvis, se vår väderkamera för fältstatus.

OBS! Ingen halkbekämpning.


Kommersiellt flyg och företagsflyg:

Prislista finns här.


Privatflygare betalar ingen landningsavgift så länge flygplanet har en MTOM på 2000 kg eller lägre.


Uppställningsplatser för flygplan finns längs plattans östra kant, norr

om taxivägen. Förtöjningsvikter finns tillgängliga vid norra kanten, se bild till höger.


Livlig modellflygverksamhet på fältet.


Vilt är vanligt förekommande inom fältområdet.


Vid användning av stråket, håll behörigt avstånd till banbelysningen och se upp med tröskelljusen bana 19 (inflyttad tröskel) då dessa sträcker sig ut från bankanten, se bild till höger. Därutöver, på final stråk 01,var uppmärksam på eventuell trafik på taxibanan.

Stråket kan vara mjukt i samband med tjällossning samt under hösten efter långvarigt regn. Taxa på stråket eller på asfalten och undvik det blåmarkerade området, se bild till höger.

Avståndet mellan banljusen är 100 m.

 

 • Bana 01/19: Vänstervarv
 • Fältyta: Asfalt 1150 x 30 m
 • Tröskel bana 19 inflyttad 200 m
 • Radiofrekvens: 123,350 MHz ("Arvika radio")
 • Höjd: 237 ft (72 m)
 • Banljusen tänds på bärvåg 123,350 MHz i 12 s
 • Bränsle: Avgas UL91
 • Vindstrut på fältets västra sida, norr om plattan
 • Taxi: 0570-107 00
 • Cykel: Vi har cyklar för uthyrning, information finns här
 • Boende på flygfältet, information finns här
 • Höjd/hinder 2,5 km ost-nordost fältet, 745 ft MSL
 • Stråket är 400 x 20 m och sträcker sig från taxivägen och norrut, på västra sidan av banan


För tankning ring Thomas Jansson, 070-673 37 52 som hjälper till i mån av tid.

Betalning med Swish: 123 645 46 23 eller i andra hand kortbetalning.

Prislista finns här och information från motortillverkarna finns längre upp till höger på denna sida.


Fältet ligger ca 4 km från Arvika centrum.

Svenska Flygfält 1. Källa KSAB Pilotshop www.pilotshop.se
Svenska Flygfält 2. Källa: KSAB Pilotshop www.pilotshop.se

Hitta rätt på plattan

Hitta rätt på plattan

Stråket

Stråkets längd är 400 x 20 m

PILOT-BRIEFING Värmland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lathund

VFR-minima

Radiofrekvens:

123,350

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vänstervarv gäller för båda banorna

Bränslepris

Avgas UL91

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Godkänd motor?

Continental

Lycoming

Rotax

Övriga

Info från Air BP

Prislista:

  Kommersiellt flyg

och

företagsflyg

MTOM <2001 kg:

Ingen

landningsavgift

för privatflygare

*OBS! Ej för färdplanering.

*N.B. Not for operational use.

Uppdaterad 2024-07-15

© 2016 Arvika Flygklubb