Boka flygplanen

OBS!

All flygning skall loggas i Myweblog.

Detta gör att motorflygchefen lätt kan ha kontroll på när det närmar sig service och beställa tid på verkstaden. Det är självförklarande hur det går till och alltså mycket enkelt.


I Myweblog bokar du även klubbstugan (SE-AFK) på samma sätt som med flygplanen och du kan se när fältet (ESKV) är bokat för annan verksamhet, vilket inte med automatik betyder att det är stängt för flygning utan det görs genom NOTAM.


Regler

Utdrag ur klubbhandboken:

• Bokning förfaller om flygplanet inte tas i anspråk inom 30 min efter tilldelad bokningstid börjat. Planet är då fritt att disponera av andra.


• Avboka tiden om du får förhinder eller ändrar dina planer!


• Betala i förväg. Max tillåten skuld till klubben är normalt 2000 kr, sedan får du inte flyga mer innan du har betalat.


• Vid tekniskt fel skall anmärkning skrivas och motorflygchefen samt näste pilot underrättas.


• Vid tankning på annan flygplats står piloten själv för mellanskillnaden till klubbens inköpspris.


• Piloten står själv för eventuella landningsavgifter. Flygplanet har dock landningskort som gäller på vissa flygplatser. För mer information om vilka flygplatser detta gäller, klicka här.

Uppdaterad 2019-04-06

© 2016 Arvika Flygklubb