Bilder       Arbete pågår...

Fotograf Tage Bäck
Fotograf Tage Bäck
Tiger Moth
Fotograf Lennart Jonsson
Fotograf Lennart Jonsson
Fotograf Tage Bäck
Fotograf Tage Bäck
Fotograf Lennart Jonsson
Fotograf Lennart Jonsson
4-grupp taxar ut
Fotograf Nick Rahkonen
Fotograf Nick Rahkonen
4-grupp i långflank sett från fyran
Fotograf Peter Chakraborty
Fotograf Peter Chakraborty
4-grupp i långflank sett från ettan
Fotograf Tage Bäck
Fotograf Tage Bäck
Fotograf Tage Bäck
Fotograf Tage Bäck
Fotograf Tage Bäck
Fotograf Tage Bäck
Fotograf Lennart Jonsson
Fotograf Lennart Jonsson
Fotograf Lennart Jonsson
Fotograf Lennart Jonsson
Fotograf Lennart Jonsson
Fotograf Lennart Jonsson
Fotograf Tage Bäck
Fotograf Tage Bäck
Fotograf Lennart Jonsson
Fotograf Lennart Jonsson
SE-GAN ESTF Fjällbacka
Roteflygning på nationaldagen
Rote över Karlstad
SE-GAN ESSD Borlänge
Final sjön Vällen
SE-GAN ESKU Sunne Holmby
SE-GAN efter start ESKV
Klubbstugan lyfts på plats
ENKL Klanten 2789 ft
ENDO Dokka Thomlevold
Husodden, badplats
Husodden
Husodden Final bana 14
Husodden
ENRV Reinsvoll
Follow Me ENRV
ENHA Hamar Stafsberg
VPI på Vällen
VPI under regnbåge på ESKV
SE-GAN bortom helikopter ESKV

Uppdaterad 2021-07-22

© 2016 Arvika Flygklubb