Styrelse år 2024

Ordförande

Niklas Rahkonen

073-464 34 06

niklasrahkonen(at)gmail.com


Vice ordförande

Markus Olsson

070-227 17 19

j.markus.olsson(at)gmail.com


Kassör

Anders Johansson
070-24 96 144
aviaten69(at)telia.com


Sekreterare

Sebastian Andersson

072-219 92 02

henry.seb.andersson(at)gmail.com


Ledamot

Erica Balke

070-252 45 45

erica_balke(at)hotmail.com


(Country code Sweden: +46)

E-post till Arvika Flygklubb:

info(at)arvikaflygklubb.se

Ansvarsområden:

En förteckning över ansvariga för olika

områden inom klubben återfinns i klubbhandboken, bilaga 1.


Flygsäkerhetsansvarig (ej styrelseledamot):

Ingvar Langton

070-653 29 20

arkoair(at)telia.com


Tekniskt ansvarig motorflyg och UL-ansvarig

Anders Johansson
070-24 96 144
aviaten69(at)telia.com

Uppdaterad 2024-03-04

© 2016 Arvika Flygklubb