Styrelse år 2019

Ordförande

Markus Olsson

070-227 17 19

j.markus.olsson(at)gmail.com


Vice ordförande

Erica Balke

070-252 45 45

erica_balke(at)hotmail.com


Kassör

Allan Carlsson

070-337 03 61

allan.carlsson(at)telia.com


Sekreterare

Anders Johansson
070-24 96 144
aviaten69(at)telia.com


Ledamot

Mats Lööf

070-308 55 72

nybacken(at)gmail.com


(Country code Sweden: +46)

E-post till Arvika Flygklubb:

j.markus.olsson(at)gmail.com

Ansvarsområden:

En förteckning över ansvariga för olika

områden inom klubben återfinns i klubbhandboken, bilaga 1.


Flygsäkerhetsansvarig (ej styrelseledamot):

Ingvar Langton

070-653 29 20

arkoair(at)telia.com


Tekniskt ansvarig motorflyg och UL-ansvarig

Anders Johansson
070-24 96 144
aviaten69(at)telia.com

Uppdaterad 2020-09-02

© 2016 Arvika Flygklubb