Till startsidan
ESKV Westlanda
Till fältinformation

Länkar

Landningskort, var gäller det?

Swedavias hemsida klicka på:

Om Swedavia

Flygmarknad

Flygplatsavgifter

Användarvillkor och avgifter

Länk: Appendix 2

Punkt 3: Annual card

VFR-flygning, ett praktiskt exempel

Transportstyrelsens hjälpmedel för tillämpning av de flygoperativa reglerna, publicerad år 2016.

Handbok VFR

Transportstyrelsens sammanställning av trafikregler för VFR-flygning, publicerad år 2015.

Regelguiden

KSAK:s guide för att lättare hitta i regelverket, publicerad år 2016.

Regelpaket för privatflygare

Här finns drifts- och certifikatsbestämmelser samt allmänna regler gällande UL- och Annex II-flygplan.

Transportstyrelsens hemsida

Flygsäkerhet H50P Privatflygets drifthandbok

Kompendier fyllda med praktiska tips och annat för trygg och säker flygning

Publicerat på KSAK samt Transportstyrelsen.

Avsluta färdplan:

08-585 545 05

040-50 16 05

Uppdaterad 2018-06-17

© 2016 Arvika Flygklubb