Till startsidan
ESKV Westlanda
Till fältinformation

Länkar

Landningskort, var gäller det?

Swedavias hemsida klicka på:

Om Swedavia

Flygmarknad

Flygplatsavgifter

Avgifter och användarvillkor

Länk: Airport Charges and...

Punkt 9: Annual card

VFR-flygning, ett praktiskt exempel

Transportstyrelsens hjälpmedel för tillämpning av de flygoperativa reglerna, publicerad år 2016.

Handbok VFR

Transportstyrelsens sammanställning av trafikregler för VFR-flygning, publicerad år 2015.

Regelguiden

KSAK:s guide för att lättare hitta i regelverket, publicerad år 2016.

Regelpaket för privatflygare

Här finns drifts- och certifikatsbestämmelser samt allmänna regler gällande UL- och Annex II-flygplan.

Transportstyrelsens hemsida.

Vad är introduktionsflygning

och delad kostnad?

Publicerat år 2018 av KSAK.

EASA:s riktlinjer samt hänvisningar till regelverket hittar du här.

Flygsäkerhet H50P Privatflygets drifthandbok

Kompendier fyllda med praktiska tips och annat för trygg och säker flygning

Publicerat på KSAK samt Transportstyrelsen.

Vinterflygning VFR

Norskt informationshäfte från Luftfartstilsynet,

publicerat år 2015.

Startavgifter m m i Norge

Avinors hemsida sök på:

Startavgift

Klicka på:

Startavgift og flyparkering

Gjeldende satser for startavgift

Respektive:

GA parkering

Avsluta färdplan:

08-585 545 05

040-50 16 05

*OBS! Ej för färdplanering.

*N.B. Not for operational use.

Uppdaterad 2019-04-04

© 2016 Arvika Flygklubb