Till startsidan
ESKV Westlanda
Till fältinformation

OBS!

Fältet upplåts då och då för annan verksamhet

vilket kan innebära motorfordon på bana, taxiväg och platta.

Om inte annat sägs i NOTAM så har flygplan företräde.

Gott samarbete ger dock bäst resultat.

KLUBBNOTAM

Belysning vindstrut u/s.

Windsock lighting u/s.

Snöplogkanter längs hela banan, speciellt på båda sidor där taxivägen ansluter till banan.

Beware of snow ridges along all RWY edges, especially on both sides of the RWY, near the taxiway.

De flesta banljusen ligger under snö.

Most of the RWY lights are covered by snow.

Radiofrekvens:

123,350

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Vänstervarv gäller för båda banorna

Välkommen till Arvika Flygklubb

Vi har våra lokaler på Westlanda flygplats, ESKV i Arvika.

Aktuellt:

Lärartimme

Tänk på att lärartimmen kan flygas när som helst under den sista

12-månadersperioden innan certifikatets förnyelsedatum.

Du kan alltså flyga den innan du har flugit dina 12 timmar.

123 645 46 23

Uppdaterad 2018-03-13

© 2016 Arvika Flygklubb