Till startsidan
ESKV Westlanda
Till fältinformation

Välkommen till Arvika Flygklubb

 

Vi har våra lokaler på Westlanda flygplats, ESKV i Arvika, i hangaren med kupat tak.

KLUBBNOTAM

Avgas 100LL är inte längre tillgängligt.

Avgas UL91 är tillgängligt.

Avgas 100LL is no longer available.

Avgas UL91 is available.

*****

Fältet stängt följande dagar och tider (lokal):

Airfield closed on the following dates and times (local):

30/4 kl.08:00-12:00

7/5 kl.08:00-12:00

27/5 kl.15:00-19:00

29/5 kl.12:30-15:30

OBS!

Fältet upplåts då och då för annan verksamhet

vilket kan innebära motorfordon på bana, taxiväg och platta.

Om inte annat sägs i NOTAM så har flygplan företräde.

Gott samarbete ger dock bäst resultat.

Lärartimme PPL

Tänk på att lärartimmen för PPL kan flygas när som helst under den sista 12-månadersperioden innan certifikatets förnyelsedatum.

Du kan alltså flyga den innan du har flugit dina 12 timmar.


Flygerfarenhetskrav LAPL(A)

Varje gång man tänker flyga: Under de närmast föregående 24 månaderna krävs en sammanlagd flygtid av minst 12 timmar på flygplan av samma klass eller TMG, vilka inbegriper minst 12 starter och landningar. Utöver detta krävs en lärartimme under samma period (vilket ger totalt 13 timmar).


Flygerfarenhetskrav UL-B

Varje gång man tänker flyga: Under de närmast föregående 12 månaderna krävs minst 12 starter och landningar med UL-flygplan av samma klass samt en sammanlagd flygtid av minst 12 timmar med någon kategori av flygplan eller TMG.


Aktuell erfarenhet senaste 90 dagarna

För alla tre certifikaten gäller följande: För att få medföra passagerare skall man de närmast föregående 90 dagarna ha genomfört minst 3 starter och landningar med flygplan av samma klass. För mörkerflygning (ej UL-B) med passagerare gäller att minst 1 av dessa 3 skall vara genomförda i mörker.

GAN och VPI i rote över Westlanda

Förbandsflygning, rote

Radiofrekvens:

123,350

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vänstervarv gäller för båda banorna

No landing fee

for private pilots

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 Keine

 Landegebühr

für Privatpiloten

123 645 46 23

Värmlands landskapsvapen

*OBS! Ej för färdplanering.

*N.B. Not for operational use.

Uppdaterad 2019-04-21

© 2016 Arvika Flygklubb