Till startsidan
ESKV Westlanda
Till fältinformation

OBS!

Fältet upplåts då och då för annan verksamhet

vilket kan innebära motorfordon på bana, taxiväg och platta.

Om inte annat sägs i NOTAM så har flygplan företräde.

Gott samarbete ger dock bäst resultat.

KLUBBNOTAM

Belysning vindstrut u/s.

Windsock lighting u/s.

Radiofrekvens:

123,350

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Vänstervarv gäller för båda banorna

Välkommen till Arvika Flygklubb

Vi har våra lokaler på Westlanda flygplats, ESKV i Arvika.

Aktuellt:

Lärartimme

Tänk på att lärartimmen kan flygas när som helst under den sista

12-månadersperioden innan certifikatets förnyelsedatum.

Du kan alltså flyga den innan du har flugit dina 12 timmar.

123 645 46 23

Uppdaterad 2018-01-13

© 2016 Arvika Flygklubb