Till startsidan
ESKV Westlanda
Till fältinformation

OBS!

Fältet upplåts då och då för annan verksamhet

vilket kan innebära motorfordon på bana, taxiväg och platta.

Om inte annat sägs i NOTAM så har flygplan företräde.

Gott samarbete ger dock bäst resultat.

KLUBBNOTAM

Belysning vindstrut u/s.

Windsock lighting u/s.

*****

Hela fältet är avstängt för O-ringen under perioden 10 juli till 3 augusti. Ingen flygverksamhet överhuvudtaget kommer att vara möjlig.

The airfield will be completely closed for a large sports event in the period 10 July to 3 August. No flying whatsoever will be possible.

Radiofrekvens:

123,350

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Vänstervarv gäller för båda banorna

Välkommen till Arvika Flygklubb

Vi har våra lokaler på Westlanda flygplats, ESKV i Arvika.

Aktuellt:

Lärartimme

Tänk på att lärartimmen kan flygas när som helst under den sista

12-månadersperioden innan certifikatets förnyelsedatum.

Du kan alltså flyga den innan du har flugit dina 12 timmar.

Uppdaterad 2017-07-08

© 2016 Arvika Flygklubb